De Vereniging

Over ons

De studentenvereniging is van oudsher, naast een plek van mooie partijen, ook een plek waar je je netwerk opbouwt en leert hoe je moet spreken en discussiëren. Diskursi is ontstaan door de constatering dat het intellectuele aspect bij veel studentenverenigingen vaak achterwege blijft. Geïnspireerd door de achttiende-eeuwse, wetenschappelijke genootschappen heeft Diskursi zich daarom ten doel gesteld dit weer terug te brengen in het studentenleven.

 

In samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de A.S.V. Dizkartes organiseert Diskursi maandelijks kroeglezingen en discussieavonden. Het unieke voordeel van het studentengenootschap is dat hier leden met verschillende academische achtergronden verbonden zijn. Bij onze discussies nodigen we vooraanstaande sprekers uit die naar aanleiding van actualiteiten een voordracht houden, waarna er ruimte is voor discussie. De verschillende academische achtergronden van onze leden dragen bij aan nieuwe interessante perspectieven op de vraagstukken. Net als bij het achttiende-eeuwse, illustere gezelschap Felix Meritis, staat het interdisciplinaire karakter van het Diskurs dus centraal.

 

Om de twee weken hebben we kroeglezingen, borrels of voordrachten door de leden zelf. Daarnaast zet Diskursi zich niet alleen in voor studenten, maar is er nadrukkelijk ook aandacht voor de Stadjer. Zo organiseren we In samenwerking met Dizkartes, Bijzondere Locaties Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken jaarlijks de Nacht van de Diskursi in de Der Aa-Kerk. 

 

Vriend of Donateur van Diskursi

Vrienden zijn een plezier in het (studenten)leven en een steun als het even tegenzit. Door Vriend te worden van Diskursi helpt u ons met het organiseren van onze bijzondere activiteiten. U krijgt hiervoor een Diskursi Vriendenpas en jaarlijkse voordelen.

Als u ons wilt ondersteunen in het mogelijk maken van activiteiten en wilt helpen met ons doel om de intellectuele discussie weer naar de studentenvereniging te brengen, kunt u vriend of donateur worden. Van uw bijdrage wordt niet onze pils-rekening betaald, maar het zal worden ingezet als financiële ondersteuning van de leden. Wanneer een lid het financieel niet redt om volledig deel te nemen aan de activiteiten, springen de Vrienden in. Geld moet geen belemmering vormen.

 

Hieronder vindt u informatie over het bedrag wat u kan schenken indien u Vriend of Donateur wilt worden.

Donateurs geven naar eigen invulling één of meerdere schenkingen aan Diskursi zonder verdere verbintenis met de Vereniging. Vrienden zijn daarentegen wel met ons verbonden. Niet alleen krijgt u regelmatig een update over de vereniging en onze activiteiten, ook wordt u uitgenodigd voor bepaalde evenementen, zoals het Vriendendiner en de Dieskursi (de Dies Natalis). Verder krijgt u korting op de Nacht en jaarlijks een almanak.

 

We hopen dat u Vriend of Donateur wilt worden.

 

Vriendschap

 • Gratis toegang tot de lezingen
 • Een uitnodiging voor het Vriendendiner
 • Een uitnodiging voor de Dieskursi (Dies Natalis)
 • Een almanak met jaaroverzicht

 

 • Bij de Nacht van Diskursi krijgt u een speciaal Vriendenarrangement
  • Gratis toegang tot de Nacht
  • Toegang tot het diner met de sprekers vooraf
  • Toegang via de Vriendeningang zodat u niet in de rij hoeft te wachten

 

 

Tot slot wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

 

Donateurschap

 • Een vrij te bepalen bijdrage
 • U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten door het jaar heen

Wanneer u vriend of donateur wilt worden, kunt u een mail sturen naar diskursi@outlook.com