Nacht van Diskursi

De Nacht van de Diskursi is een jaarlijks terugkerend evenement voor studenten en stadjers. Het idee achter De Nacht is dat het zowel toegankelijk als verdiepend is. Hierdoor willen wij stadjers en studenten beide aanspreken. Ieder jaar heeft de Nacht een eigen wetenschapsgebied, waar in een combinatie van grote en kleinere lezingen op in zal worden gegaan. Door het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten hopen we dat het publiek een beter inzicht krijgt in het onderwerp.

Dit jaar is voor het onderwerp "De Nacht van het Recht" gekozen.

 

 

Dries van Agt

DRIES VAN AGT: MENSENRECHTEN IN HET KADER VAN HET ISRAEL-PALESTINA CONFLICT
Mr. Dries van Agt is een Nederlandse jurist, voormalig hoogleraar en politicus. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president van Nederland, en onder eerdere kabinetten al minister van justitie. Tegenwoordig staat Van Agt bekend als pleitbezorger voor de rechten van de Palestijnen. In dat kader zal van Agt in een boeiende lezing de mensenrechten op het Israel/Palestina-conflict betrekken.

Jan Brouwer

Prof. dr. Jan Brouwer is sinds 2005 hoogleraar algemene rechtswetenschap in Groningen. Brouwer is daarnaast onder andere directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Brouwer is ook actief in het aardbevingendebat. Hij buigt zich over de juridische consequenties voor de betrokken partijen en de mogelijkheden voor de gedupeerden. Brouwer bepleit een voorlopige stopzetting van de aardgaswinning in Groningen. Volgens hem worden door de gaswinning mensenrechten geschonden. In zijn lezing zal Brouwer bepleiten waarom de Nederlandse Staat aansprakelijk moet worden gesteld voor inbreuk op het grondrecht op veiligheid

Kees de Vey Mestdagh

Dr. mr. Kees de Vey Mestdagh is oprichter van de afdeling Recht&ICT van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert geregeld over ICT gerelateerde rechtsvragen, de toepassing van ICT in de rechtspraktijk en kunstmatige intelligentie en recht. In zijn lezing zal hij ingaan op de ingrijpende verandering van het recht en onze onderlinge rechtsbetrekkingen als gevolg van belangrijke technologische ontwikkelingen zoals blockchain op basis waarvan - onder andere - anoniem elektronisch betalen met bitcoins mogelijk is geworden. Zie http://www.rug.nl/staff/c.n.j.de.vey.mestdagh/

 

Tussenprogramma

In het tussenprogramma komt in de toren  een kroeglezing van Jan Herman Brinks over de opkomst van rechts-populisme in Europa en een lezing van Maarten Duijvendak over Europa en haar regio's. Harry de Munk komt een gewelvenlezing geven en TEIMUN een workshop over het Europees Parlement in de sacristie. Verder is er een expositie en is er discussie in het koor mogelijk onder begeleiding van muziek van Robbie de Groot. 

De Nacht van Europa, 2016

Donderdag 26 mei om 19:45 is het zo ver! De Nacht van Europa in de der Aa-kerk.Er zijn maar weinig zaken waar zo veel meningsverschillen over zijn als over Europa. Nederlanders zijn al lange tijd verdeeld in hun opvattingen over de Europese Unie, en de recente ontwikkelingen als de vluchtelingenstroom en het associatieverdrag met Oekraïne leiden tot nieuwe discussies.
Europa roept veel vragen op. Is er een Europese identiteit? Wat is de plaats van een regio als Groningen in het grote Europa? Hoe werkt de Europese Unie eigenlijk?

Tijdens de Nacht van Europa behandelen sprekers waaronder Frank Ankersmit, Agnes Jongerius, Tomas Vanheste en Dirk-Jan Wolffram deze en andere vragen. Hiernaast is er een tussenprogramma waarin TEIMUN een workshop geeft, Harry de Munck een rondleiding over de gewelven van de Der Aa-kerk geeft, er een echte "kroeglezing van Diskursi" is : "De terugkeer van Rechts in Europa" door Jan Herman Brinks en Maarten Duijvendak die  in de toren een lezing geeft over regionalisme in Europa. Hiernaast is er ruimte voor vragen en debat, een drankje en mooie pianomuziek door onze pianist Robbie de Groot.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandels Godert Walter en Van der Velde Aa-kerkhof, en online via http://bit.ly/1XF9c9l

Houdt voor meer informatie onze twitter en website in de gaten!

 

De Nacht van de Geschiedenis, 2015

Op donderdag 28 mei 2015 vond de eerste editie van De Nacht van Diskursi in de Der Aa-kerk plaats.Deze eerste editie had het "Geschiedenis" als thema.  De Nacht behandelde het vraagstuk "Hoe Maak je Geschiedenis?" vanuit verschillende invalshoeken. 
Professor Ankersmit trapte af met een geheel nieuwe historische kijk op het politieke bestel in Europa vanaf de Middeleeuwen. In lijn daarvan hield wethouder Gijsbertsen op basis van eigen ervaring een verhaal over geschiedenis in de politiek.

In de pauze waren er verscheidene andere activiteiten. Zo kon men een lezing volgen in de toren of op de gewelven van de Der Aa-kerk. Ook werden er scripties gepresenteerd door een aantal studenten in de sacristie van de kerk. Ook waren er stands van de archieven, Godert Walter en was er een foto-expositie te bezichtigen. 

Na dit intermezzo pakte journalist Jelle Brandt Corstius de draad weer op met een lezing over Rusland en zijn nieuwe televisieserie. Stefan van der Poel sloot af met een lezing over joodse stadjers. Na deze lezingen werd er geborreld en gediscussieerd in het koor.

Op donderdag 26 mei 2015 vindt de tweede editie plaats met als thema "Europa".