Kroeglezingen

Judith Vega

23-02-2016 Europa, hoop en wanhoop


Op 23 februari was de filmlezing van Judith Vega. Dit gebeurde in samenwerking met STUFF, de studievereniging van filosofie. De lezing ging over Europa, hoop en wanhoop. De lezing werd gevolgd door de film "Europa" van Lars von Trier. De film gaf de spanningen na de tweede wereldoorlog in Duitsland mooi weer. 

Prof. dr. Bert Otten

08-12-2015 Bewegingswetenschappen en sporters


 

Dinsdag 8 december was de kroeglezing van Bert Otten. Bert Otten is bijzonder hoogleraar Neuromechanica en Prothesiologie aan de RUG. Als onderzoeker is hij geïnteresseerd in de manier waarop het menselijke brein en lichaam functionele bewegingen voortbrengen. Zijn lezing ging over wetenschap en topsport en hoe hij onder andere Epke Zonderland geholpen heeft. 

 

Jan Herman Brinks

06-10-2015 PVV in Europees perspectief


 

 

Het rechtspopulisme is een in Europa sterk opkomende politieke stroming. Met sterke retoriek keert deze stroming zich tegen de ‘gevestigde orde’, de ‘elite’ en migranten. Waarom stemmen mensen sinds een aantal jaar massaal op partijen als de PVV, FPÖ, Front National en de FrP? Dinsdag zes oktober sprak dr. J.H. Brink over de opkomst van rechts-populistische partijen in Europa. Met extra aandacht voor de PVV beschreef Brink een ontwikkeling die zich in heel Europa laat zien. Veel burgers zijn ontevreden over het huidige politieke bestel. Ze voelen zich in de steek gelaten en hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. Brink stelt dat dit een fout is van de gevestigde politieke partijen, waardoor het rechtspopulisme gemakkelijk stemmen naar zich toe kan trekken. In een interessante lezing geeft Brink zijn visie op een actueel politiek thema. Niet alleen de oorzaken van populisme worden genoemd, Brink heeft ook advies voor de toekomst. De gevestigde politieke partijen moeten meer in gesprek met de burger, is de boodschap. Zonder een betrokken en geïnformeerd electoraat is een democratie vatbaar voor rechtspopulisme. Het informeren van de burger is de enige manier voor de gevestigde politiek om weerstand te bieden tegen het populisme. De kloof tussen burger en politicus moet een stuk kleiner.

Kees Willemen

Politieke spotprenten 10-03-2015


 

Onze vorige lezing werd gegeven door Kees Willemen. Hij is heel wat jaren werkzaam geweest bij de UK en heeft een uitgesproken mening over de universiteit. Op deze lezing hebben we onder andere geleerd een politieke cartoon te tekenen. Verder hebben we gediscussieerd over de rol van studenten binnen de universiteit.

Kees-Willemen-lezing

Maarten Zwiers

Ongelijkheid in Amerika 27-01-2015


 

De laatste dinsdag van januari vond de tweede lezing plaats die wij georganiseerd hadden. Maarten Zwiers gaf deze lezing met als onderwerp de ongelijkheid in Amerika. Hij maakte met zijn lezing duidelijk dat bijvoorbeeld de rellen in Ferguson een veel grotere achtergrond heeft dan velen denken.

In de lezing hebben in rap tempo de ongelijkheid van de Amerikaanse geschiedenis voorgeschoteld gekregen, menig president passeerde de revue. Na deze korte doch informatie in kaart gebrachte geschiedenis van Amerika omtrent onder andere slavernij, de KKK en de Black Panthers, werd er afgesloten met vragen die niet al tussendoor gesteld en beantwoord waren.

Kortom het was een erg informatieve lezing, die een item dat wij kennen vanuit de media en waar wij wellicht enige achtergrond informatie van hadden, zo uiteenzette dat er een opbouw vanuit de geschiedenis naar de rellen in Ferguson te zien was.

Robert Chesal

Kindermisbruik in de katholieke kerk 02-12-2014


 

Onze eerste lezing vond plaats op dinsdag 2 december 2014 in de bovenbar van ASV Dizkartes. Genodigd om hier te spreken was Robert Chesal. Hij heeft onderzoek gedaan naar kindermisbruik in de katholieke kerk.

Aan de hand van zijn boek nam Robert ons in de lezing mee naar hoe het kindermisbruik boven water kwam. Hoe hij het onderzoek begon en wat zijn onderzoek voor gevolgen had, maar ook waarom hij juist hier onderzoek naar deed. Dit alles kwam uitgebreid in de lezing aan bod. Vragen werden niet alleen gesteld tijdens de lezing en in de vragenronde, maar ook in de borrel naderhand waarin menigeen nog met een biertje in de hand naar Robert liep om nog even iets over het onderwerp van de lezing te kunnen praten.

Na Robert Chesal zijn boek gekocht te hebben, mijn laatste biertje te hebben gedronken, de laatste genodigden de bovenbar verlieten, was het tijd om op te ruimen na een geslaagde eerste lezing.